موفقیت ها

 
 

موفقیت ها


 • نمایشگاه گروهی آتلیه نقاشی کارا ، موزه سعدآباد/ ایران 1381
 • نمایشگاه گروهی آتلیه نقاشی آرا، گالری برگ عمارت عین الدوله/ ایران 1391
 • مسابقه بین المللی Mod Portrait / اسپانیا 1392
 • انتخاب اثر " انتظار" جز 10 اثر برتر مسابقه Mod Portrait / اسپانیا 1392
 • نمایشگاه گروهی Mod Portrait  موزهMeam  / اسپانیا 1393
 • چاپ 4 اثر در کتاب Libro.Aqnuario-Artelibre / اسپانیا 1394
 • مسابقه بین المللی  Mod Portrait/ اسپانیا 1395
 • انتخاب اثر"دلواپس" جز 10 اثر برتر مسابقه ModPortraite / اسپانیا 1395
 • چاپ 5 اثر در کتاب Libro.Aqnuario-Artelibre / اسپانیا 1395
 • نمایشگاه گروهی Mod Portrait  موزه  Pablo Serano  / اسپانیا 1395
 • نمایشگاه گروهی Mod Portrait  موزه Meam / اسپانیا 1395
 • انتخاب اثر "غروب" به عنوان طرح جلد کتاب Leonardo / اسپانیا 1396
 • چاپ 5 اثر در کتاب Leonardo / اسپانیا 1396
 • مسابقه بین المللی Art Renewal Center Salon / آمریکا 1397
 • انتخاب 2 اثر "تلاطم" و "بازی نور" جز آثار فینالیست Art Renewal Center Salon / آمریکا 1398
 • انتخاب اثر "تلاطم" به عنوان جایزه خریداری شده Art Renewal Center Salon / آمریکا 1398
 • نمایشگاه گروهی 14th International Salon Exhibition موزه Meam / اسپانیا 1398