اولین تلاش

 
 

 

اولین تلاش

مداد قهوه ای روی مقوا

36 x 40 cm

1380